نویسنده = محمود عامری
ساخت مدل‌های انتقال سلولی و مدل بهینه‌سازی به‌منظور تعیین فواصل مابین تابلوهای پیام متغیر

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-16

10.22075/jtie.2020.20520.1457

امیرحسین عامری؛ حمید بیگدلی راد؛ حمید شاکر؛ محمود عامری


ارزیابی آزمایشگاهی خصوصیات رئولوژیکی و فیزیکی قیر اصلاح‌شده با پودر لاستیک و پلیمر EVA

دوره 6، شماره 3، آبان 1399، صفحه 1-12

10.22075/jtie.2020.20451.1455

امیرحسین عامری؛ محمود عامری؛ حمید شاکر؛ محمود کرم رودی


بررسی اثر آمیخته پلیمری بر خستگی مخلوط‌های آسفالتی

دوره 4، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1-14

10.22075/jtie.2018.15204.1323

مصطفی وامق؛ محمود عامری؛ سید فرهاد چاوشیان نائینی؛ محمدحسن میرابی مقدم


ارزیابی عملکرد حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی حاوی آمیخته پلیمری

دوره 4، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-16

10.22075/jtie.2018.14089.1286

محمود عامری؛ سید فرهاد چاوشیان نائینی؛ مصطفی وامق


تخمین بصری میزان عریان‏ شدگی مخلوط آسفالتی با استفاده از روش پردازش تصویر

دوره 1، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-10

10.22075/jtie.2013.158

محمود عامری؛ آرمین جراحی؛ منصور صادقی آواز