نویسنده = حسین نادرپور
ارزیابی آزمایشگاهی خصوصیات مکانیکی روسازی بتن غلتکی با استفاده از روش سطح پاسخ

دوره 7، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 75-98

10.22075/jtie.2021.23803.1540

حسین عرب‌یارمحمدی؛ محمد کاظم شربتدار؛ حسین نادرپور


بررسی اثر ضربه در میزان استهلاک انرژی زلزله بر پل‏های با عرشه بتنی دارای درز انقطاع

دوره 1، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 45-58

10.22075/jtie.2016.388

حسین نادرپور؛ سید محمد خاتمی؛ روی کارنیرو باروس