نویسنده = حسین نادرپور
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی خواص مودال به‌منظور پایش سلامت پل‌ها در حوزه زمان ‌براساس روش رد‌‌گیری پیچیدگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1400

پوریا طالب صفا؛ امید رضایی فر؛ حسین نادرپور


4. بررسی اثر ضربه در میزان استهلاک انرژی زلزله بر پل‏های با عرشه بتنی دارای درز انقطاع

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 45-58

حسین نادرپور؛ سید محمد خاتمی؛ روی کارنیرو باروس