نویسنده = محمدرضا طلائی
تعداد مقالات: 3
2. تحلیل و مدل‌سازی موج فشاری ایجاد شده در ورود قطار تندرو به تونل

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 45-63

مهرداد جعفری؛ محمدرضا طلائی


3. مطالعه عددی سیستم تهویه طولی همراه با شافت تخلیه برای کنترل آتش و جریان دود در تونل

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 33-47

مسعود مونسان؛ محمدرضا طلائی؛ حبیب الله ملاطفی