کلیدواژه‌ها = خصوصیات مکانیکی
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی تأثیر سرباره مس در بهبود خصوصیات مخلوط های بتنی متخلخل

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 53-70

علی رضایی لری؛ ابوالفضل حسنی