دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی رفتار ترک‌خوردگی مخلوط‌های آسفالتی با به‌کارگیری مدل‌سازی ناهمگن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1397

حسن زیاری؛ بهروز قبادی پور؛ مجید جبالبارزی


2. مطالعه عددی پارامتریک تاثیر وجود سازه سطحی بر نشست‌های ناشی از حفاری تونل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1398

امیر حسن رضایی فرعی؛ هوشنگ کاتبی؛ مجتبی شیرزه حق


3. مکان‌یابی آسیب در پل در حضور پروفیل سطح جاده با استفاده از اندازه‌گیری ارتعاشات وسیله‌نقلیه عبوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1398

سیدمازیار مرعشی؛ محمدهادی پاشایی؛ محمد مهدی خطیبی


4. ارزیابی رئولوژیکی قیر پلیمری حاوی نانورس در بازه پیوسته دمایی تحت اثر پیش اختلاط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1398

شاهین شعبانی


5. بررسی اثر دمای اختلاط قیر های اصلاح شده و تغییرات انرژی آزاد سطحی آن ها بر عملکرد مقاومت رطوبتی سیستم قیر و سنگدانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1398

حامد خانی؛ حسین بهمنی؛ رضا روشنی


6. تحلیل رفتار رئولوژی و مقاومت حرارتی قیر اصلاح شده با پلیمر ضایعاتی پلی بوتادین رابر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

محمدوریا خورده بینان؛ محمود رضا کی منش؛ شمس نوبخت


7. مشخصات مکانیکی و دوام بستر رسی تثبیت شده با ترکیب باطله سنگ‌آهن و آهک شکفته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1398

علیرضا غنی‌زاده؛ مهدی ذوالفقاری؛ حانیه عباسلو


8. بررسی تأثیر بارندگی برپایداری شیروانی های خاکی غیراشباع در مسیر زیرساخت‌های حمل‌ونقل با استفاده از آنالیز همبسته تراوش-تغییر‌شکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1398

دانش ستاری؛ مسعود حاجی علیلوی بناب؛ اکبر عرب جوادی


9. بررسی شتاب قائم وسایل نقلیه در قوس‌های قائم با استفاده از مدل دینامیکی Multi-Body

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1398

بهرام شیرینی؛ علی عبدی کردانی


10. ارزیابی آزمایشگاهی مخلوطهای آسفالت گرم حاوی سرباره فولادی کوره قوس الکتریکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1398

سید علی ضیائی؛ کامبیز بهنیا


11. بررسی اثر سرباره فولاد و مصالح خرده آسفالتی بر خصوصیات مکانیکی و آلایندگی روسازی بتن غلتکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1399

محسن عموزاده عمرانی؛ مهراوه حصیرچیان


12. تاثیر باران اسیدی بر خصوصیات مکانیکی خاک ماسه ای تثبیت شده با سیمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1399

بهزاد حاصلی؛ امید خیری


13. ارزیابی تکنیک مارکوفی با حالت وضعیت 20 قسمتی در سیستم مدیریت روسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1399

محسن ابوطالبی اصفهانی؛ راضیه مؤمنی


14. بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی دایره ای مستقر برشیروانی ماسه ای مسلح با ژئوگرید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1399

مریم حق بین؛ سلمان داستانی


15. ارزیابی تأثیر غبار کوره سیمان بر عملکرد ملات قیر امولسیون-سیمان حاوی سرباره کوره آهن‌گدازی و خاکستر بادی برای زیرسازی راه آهن سریع السیر بدون بالاست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1399

حمید جهان بخش؛ محمد حسین مبینی؛ فریدون مقدس نژاد؛ صادق قوامی جمال