تعداد مقالات: 164
32. تحلیل تنشی تونل‏ های سطحی در خاک‏های لایه‌ای با استفاده از روش اجزای مرزی نیم‌صفحه

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 17-32

مهدی پنجی؛ بهمن انصاری؛ جعفر عسگری مارنانی


33. بررسی تأثیر مقادیر مختلف نانولوله ‌کربن و کیفیت پخش آن‌ها بر عملکرد دینامیک حسگرهای هوشمند بتنی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 17-34

مصطفی آدرسی؛ ابوالفضل حسنی؛ محمدرضا سلیمانی؛ علی یزدیان ورجانی


34. ارائه شاخص عریانشدگی مخلوط‌های آسفالتی مبتنی بر پردازش دیجیتال تصاویر

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 17-32

معین بیگلری؛ ارسطو کریمی؛ صالح شریف طهرانی


35. تأثیر وزن ناحیه شکسته بر توزیع تنش و جابجایی محیط اطراف تونل

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 17-26

رامین حیدری؛ احمد فهیمی فر


36. بررسی اثر ترکیب پلیمرها بر حساسیت رطوبتی و شیار شدگی مخلوط های آسفالتی داغ

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 17-34

ابراهیم شاه ابراهیمی؛ منصور فخری


37. امکان سنجی استفاده از زئولیت در رویه بتنی خودتراکم

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 17-37

علی ذوالقدری؛ بابک احمدی؛ حسن طاهر خانی


38. تاثیر پودر لاستیک و ساسوبیت بر پارامترهای مقاومتی آسفالت گرم

دوره 3، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 19-40

محسن ابوطالبی اصفهانی؛ اشکان رحیمی


39. ارزیابی عددی تأثیر خرده شیشه ضایعاتی بر عملکرد مخلوط‏ های آسفالتی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 21-31

رضا جمشیدی چناری؛ مصطفی صادق نژاد


40. بررسی عملکرد بلندمدت مخلوط‌های آسفالتی گرم حاوی سرباره فولاد کوره قوس الکتریکی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 23-42

سجاد مسعودی؛ مهدی ابطحی؛ احمد گلی خوراسگانی


41. ارزیابی تأثیر شرایط غیراشباع بر مشخصات مکانیکی خاک‌های تثبیت شده با آهک هیدراته

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 23-38

رضا جهانشاهی؛ مجتبی قاسمی؛ وحید توفیق


43. اثر دوران در تحلیل تغییر مکان ماندگار لرزه‏ ای خاکریزها و ترانشه‏ ها‌ی راه‌ها

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 23-31

یاسر جعفریان؛ علی لشگری؛ سید محسن میرایی


44. بررسی عملکرد خمشی بتن الیافی با ترکیب‌های‌ مختلف الیاف ماکروسینتتیک

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 27-39

محمد دانشفر؛ ابوالفضل حسنی؛ محمد رضا محمد علیها


49. بررسی عملکرد پایه پل‏ های بهسازی شده با کامپوزیت‏ های FRP

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 33-40

هاشم شریعتمدار؛ امیر رضا برزگرپور؛ ابراهیم زمانی بیدختی


50. مطالعه ارتباط مدول استاتیک و دینامیک خاکریز راه‌آهن سریع‌السیر

دوره 1، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 33-45

مرتضی اسماعیلی؛ مینا معماری؛ فاطمه خطیبی