تعداد مقالات: 191
26. بررسی رفتار شکست و گسترش ترک مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با پلی‌‌فسفریک اسید (PPA) بر اساس آزمایش خمش دیسک نیم استوانه (SCB)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 13-31

محمدعلی زیاری؛ پوریا حاجی کریمی؛ آفرین خیراتی کازرونی؛ فریدون مقدس نژاد


27. مکان‌یابی آسیب در پل در حضور پروفیل سطح جاده با استفاده از اندازه‌گیری ارتعاشات وسیله نقلیه عبوری

دوره 6، شماره 1، بهار 1399، صفحه 13-28

سیدمازیار مرعشی؛ محمدهادی پاشایی؛ محمد مهدی خطیبی


28. امکان‌سنجی بهبود سیستم درجه‌بندی ایمنی راه‌ها با استفاده از روش ستاره‌دهی (مطالعه موردی: کنارگذر کرمانشاه)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 13-30

محمدرضا احدی؛ رحمان یاوری؛ مصطفی صادق نژاد؛ پیمان پژمان زاد


29. بررسی و مقایسه خصوصیات مکانیکی مخلوط‏ های آسفالتی حاوی سرباره ‏های کوره قوس الکتریک و کوره اکسیژنی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 15-31

امیر کاووسی؛ مرتضی جلیلی قاضی زاده؛ ابوالفضل محمدزاده مقدم؛ سید علی ضیائی


36. تحلیل تنشی تونل‏ های سطحی در خاک‏های لایه‌ای با استفاده از روش اجزای مرزی نیم‌صفحه

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 17-32

مهدی پنجی؛ بهمن انصاری؛ جعفر عسگری مارنانی


37. بررسی تأثیر مقادیر مختلف نانولوله ‌کربن و کیفیت پخش آن‌ها بر عملکرد دینامیک حسگرهای هوشمند بتنی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 17-34

مصطفی آدرسی؛ ابوالفضل حسنی؛ محمدرضا سلیمانی؛ علی یزدیان ورجانی


38. ارائه شاخص عریانشدگی مخلوط‌های آسفالتی مبتنی بر پردازش دیجیتال تصاویر

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 17-32

معین بیگلری؛ ارسطو کریمی؛ صالح شریف طهرانی


39. تأثیر وزن ناحیه شکسته بر توزیع تنش و جابجایی محیط اطراف تونل

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 17-26

رامین حیدری؛ احمد فهیمی فر


40. بررسی اثر ترکیب پلیمرها بر حساسیت رطوبتی و شیار شدگی مخلوط های آسفالتی داغ

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 17-34

ابراهیم شاه ابراهیمی؛ منصور فخری


41. امکان سنجی استفاده از زئولیت در رویه بتنی خودتراکم

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 17-37

علی ذوالقدری؛ بابک احمدی؛ حسن طاهر خانی


42. تاثیر پودر لاستیک و ساسوبیت بر پارامترهای مقاومتی آسفالت گرم

دوره 3، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 19-40

محسن ابوطالبی اصفهانی؛ اشکان رحیمی


43. ارزیابی عددی تأثیر خرده شیشه ضایعاتی بر عملکرد مخلوط‏ های آسفالتی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 21-31

رضا جمشیدی چناری؛ مصطفی صادق نژاد


45. بررسی تاثیر خاکستر لجن فاضلاب بر خواص فیزیکی و رئولوژیکی قیر

دوره 6، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 21-35

حسن زیاری؛ امیرمحمد رمضانیان پور؛ یوسف امجدیان


46. بررسی عملکرد بلندمدت مخلوط‌های آسفالتی گرم حاوی سرباره فولاد کوره قوس الکتریکی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 23-42

سجاد مسعودی؛ مهدی ابطحی؛ احمد گلی خوراسگانی


47. ارزیابی تأثیر شرایط غیراشباع بر مشخصات مکانیکی خاک‌های تثبیت شده با آهک هیدراته

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 23-38

رضا جهانشاهی؛ مجتبی قاسمی؛ وحید توفیق


49. اثر دوران در تحلیل تغییر مکان ماندگار لرزه‏ ای خاکریزها و ترانشه‏ ها‌ی راه‌ها

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 23-31

یاسر جعفریان؛ علی لشگری؛ سید محسن میرایی


50. بررسی عملکرد خمشی بتن الیافی با ترکیب‌های‌ مختلف الیاف ماکروسینتتیک

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 27-39

محمد دانشفر؛ ابوالفضل حسنی؛ محمد رضا محمد علیها