نویسنده = تدین، محسن
تعداد مقالات: 1
1. توسعه مدل پیش‌بینی آغاز خوردگی آرماتورهای تراورس بتنی B70 در خطوط راه‌آهن نواحی کویری

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 20-29

مرتضی اسماعیلی؛ صادق کاویانی؛ محسن تدین