نویسنده = مصطفی صادق نژاد
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی عددی تأثیر خرده شیشه ضایعاتی بر عملکرد مخلوط‏ های آسفالتی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 21-31

رضا جمشیدی چناری؛ مصطفی صادق نژاد