نویسنده = صادق نژاد، مصطفی
تعداد مقالات: 2
1. امکان‌سنجی بهبود سیستم درجه‌بندی ایمنی راه‌ها با استفاده از روش ستاره‌دهی (مطالعه موردی: کنارگذر کرمانشاه)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 13-30

محمدرضا احدی؛ رحمان یاوری؛ مصطفی صادق نژاد؛ پیمان پژمان زاد


2. بررسی همزمانی تأثیر تراکم، رطوبت و ضخامت بر رفتار لایه اساس با استفاده از آزمایش LWD

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 89-100

محمدرضا احدی؛ سید فرزاد میرهاشمی؛ مصطفی صادق نژاد