دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی تاثیر خاکستر لجن فاضلاب بر خواص فیزیکی و رئولوژیکی قیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

یوسف امجدیان؛ حسن زیاری؛ امیرمحمد رمضانیان پور


2. ساخت مدل‌های انتقال سلولی و مدل بهینه‌سازی به‌منظور تعیین فواصل مابین تابلوهای پیام متغیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1399

امیرحسین عامری؛ حمید بیگدلی راد؛ حمید شاکر؛ محمود عامری


3. ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ رنگی حاوی رنگدانه‌های قرمز اکسید آهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1399

امیر ایزدی؛ مهدی زال نژاد؛ حسین زال نژاد؛ پوریا بزرگی


4. امکان ایجاد بازشوهای عرضی در جان تیرهای بتنی پل ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1399

علی شاهینی؛ ابوذر میرزاخانی؛ بنت الهدی جعفری


5. ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر میان لایه مستهلک کننده ترک بر مشخصات مکانیک شکست مخلوط های آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1399

هادی باغانی پور؛ سید علی حسینی؛ ایمان آقایان


6. مقایسه آزمایشگاهی تاثیر استفاده از نانوسیلیس و ژئوگرید بر رفتار خستگی مخلوط آسفالتی گرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

غلامعلی شفابخش؛ حسین بهرامی؛ مهدی اکبری


7. تجزیه و تحلیل اثر جایگزینی الیاف فولادی با آرماتور در سگمنت‏های بتن مسلح تونلسازی با روش DBA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

محمدرضا عدل پرور؛ محمدحسین تقوی پارسا


8. بررسی اثر تغییر در چگالی شبکه بر نحوه بهینه سازی تخصیص بودجه محدود بین پل‌‌ها جهت تاب آورسازی شبکه حمل و نقل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1399

مهدی دزفولی نژاد؛ رضا رؤفی؛ احمد دالوند


9. محاسبه فاصله ایمن درز انقطاع در سازه‌های با مشخصات متفاوت با استفاده از هوش مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1399

علیرضا مرتضایی؛ علی همتی؛ محمود نیکخواه شهمیرزادی؛ یعقوب ابراهیمی


10. مدل سازی خطر زمین لغزش با استفاده از روش تصمیم گیری چند متغیره فضایی (مطالعه موردی: مسیر راه آهن جنوب غرب کشور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1399

عبدالخالق آروین؛ حمید بهبهانی؛ سعید منجم