دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مشخصات مکانیکی و دوام بستر رسی تثبیت شده با ترکیب باطله سنگ‌آهن و آهک شکفته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1398

علیرضا غنی‌زاده؛ مهدی ذوالفقاری؛ حانیه عباسلو


2. بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی دایره ای مستقر برشیروانی ماسه ای مسلح با ژئوگرید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1399

مریم حق بین؛ سلمان داستانی


3. ارزیابی تأثیر غبار کوره سیمان بر عملکرد ملات قیر امولسیون-سیمان حاوی سرباره کوره آهن‌گدازی و خاکستر بادی برای زیرسازی راه آهن سریع السیر بدون بالاست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1399

حمید جهان بخش؛ محمد حسین مبینی؛ فریدون مقدس نژاد؛ صادق قوامی جمال


4. ارزیابی آزمایشگاهی خصوصیات رئولوژیکی و فیزیکی قیر اصلاح‌شده با پودر لاستیک و پلیمر EVA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

امیرحسین عامری؛ محمود عامری؛ حمید شاکر؛ محمود کرم رودی


5. بررسی تاثیر خاکستر لجن فاضلاب بر خواص فیزیکی و رئولوژیکی قیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

یوسف امجدیان؛ حسن زیاری؛ امیرمحمد رمضانیان پور


6. بررسی آزمایشگاهی تاثیر آب مغناطیسی بر خواص بتن متخلخل تازه و سخت شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

ساسان معتقد؛ محبوبه میرزایی علی آبادی؛ مهدی عسکری؛ سید امین اصغری پری؛ صادق نیک سرشت؛ فرزاد بابادی


7. ساخت مدل‌های انتقال سلولی و مدل بهینه‌سازی به‌منظور تعیین فواصل مابین تابلوهای پیام متغیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1399

امیرحسین عامری؛ حمید بیگدلی راد؛ حمید شاکر؛ محمود عامری


8. ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ رنگی حاوی رنگدانه‌های قرمز اکسید آهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1399

امیر ایزدی؛ مهدی زال نژاد؛ حسین زال نژاد؛ پوریا بزرگی


9. امکان ایجاد بازشوهای عرضی در جان تیرهای بتنی پل ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1399

علی شاهینی؛ ابوذر میرزاخانی؛ بنت الهدی جعفری


10. امکان‌سنجی بهبود سیستم درجه‌بندی ایمنی راه‌ها با استفاده از روش ستاره‌دهی (مطالعه موردی: کنارگذر کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1399

مصطفی صادق نژاد؛ محمدرضا احدی؛ پیمان پژمان زاد


11. ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر میان لایه مستهلک کننده ترک بر مشخصات مکانیک شکست مخلوط های آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1399

هادی باغانی پور؛ سید علی حسینی؛ ایمان آقایان


12. بررسی رفتار شیارشدگی قیر های اصلاح شده با نانو کامپوزیت های SBS/MgO

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

غلامعلی شفابخش؛ محمدرضا علی اکبری بیدختی؛ حسن دیواندری