دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تحلیل رفتار رئولوژی و مقاومت حرارتی قیر اصلاح شده با پلیمر ضایعاتی پلی بوتادین رابر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

محمدوریا خورده بینان؛ محمود رضا کی منش؛ شمس نوبخت


2. مشخصات مکانیکی و دوام بستر رسی تثبیت شده با ترکیب باطله سنگ‌آهن و آهک شکفته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1398

علیرضا غنی‌زاده؛ مهدی ذوالفقاری؛ حانیه عباسلو


3. ارزیابی آزمایشگاهی مخلوطهای آسفالت گرم حاوی سرباره فولادی کوره قوس الکتریکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1398

سید علی ضیائی؛ کامبیز بهنیا


4. بررسی اثر سرباره فولاد و مصالح خرده آسفالتی بر خصوصیات مکانیکی و آلایندگی روسازی بتن غلتکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1399

محسن عموزاده عمرانی؛ مهراوه حصیرچیان


5. تاثیر باران اسیدی بر خصوصیات مکانیکی خاک ماسه ای تثبیت شده با سیمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1399

بهزاد حاصلی؛ امید خیری


6. ارزیابی تکنیک مارکوفی با حالت وضعیت 20 قسمتی در سیستم مدیریت روسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1399

محسن ابوطالبی اصفهانی؛ راضیه مؤمنی


7. بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی دایره ای مستقر برشیروانی ماسه ای مسلح با ژئوگرید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1399

مریم حق بین؛ سلمان داستانی


8. ارزیابی تأثیر غبار کوره سیمان بر عملکرد ملات قیر امولسیون-سیمان حاوی سرباره کوره آهن‌گدازی و خاکستر بادی برای زیرسازی راه آهن سریع السیر بدون بالاست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1399

حمید جهان بخش؛ محمد حسین مبینی؛ فریدون مقدس نژاد؛ صادق قوامی جمال


9. ارزیابی آزمایشگاهی خصوصیات رئولوژیکی و فیزیکی قیر اصلاح‌شده با پودر لاستیک و پلیمر EVA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

امیرحسین عامری؛ محمود عامری؛ حمید شاکر؛ محمود کرم رودی


10. تخمین رابطه تجربی مقاومت فشاری و مقاومت الکتریکی رویه های بتنی نفوذپذیر جهت کاربرد در زهکشی راه ها و عرشه پل ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

ندا کامبوزیا؛ امیر باقری؛ سید محمد میرعبدالعظیمی


11. بررسی تاثیر خاکستر لجن فاضلاب بر خواص فیزیکی و رئولوژیکی قیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

یوسف امجدیان؛ حسن زیاری؛ امیرمحمد رمضانیان پور


12. بررسی آزمایشگاهی تاثیر آب مغناطیسی بر خواص بتن متخلخل تازه و سخت شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

ساسان معتقد؛ محبوبه میرزایی علی آبادی؛ مهدی عسکری؛ سید امین اصغری پری؛ صادق نیک سرشت؛ فرزاد بابادی


13. ساخت مدل‌های انتقال سلولی و مدل بهینه‌سازی به‌منظور تعیین فواصل مابین تابلوهای پیام متغیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1399

امیرحسین عامری؛ حمید بیگدلی راد؛ حمید شاکر؛ محمود عامری