دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی خصوصیات مکانیکی مخلوط آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای (SMA) اصلاح شده با نانو اکسید گرافن کاهش یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 فروردین 1401

احسان شهریاری؛ منصور فخری


امکان‌سنجی استفاده از مواد بیوآسفالت در قیر از نظر رئولوژیکی و درجه عملکردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 فروردین 1401

منصور فخری؛ محمد امین نوروزی؛ فاطمه ذوقی


ارزیابی خصوصیات ویسکوالاستیک خطی مخلوط های آسفالتی کم انرژی اصلاح شده با پودر لاستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

سعید مقیمی؛ غلامعلی شفابخش؛ حسن دیواندری


بررسی خواص مدول الاستیسیته و جذب صوت آسفالت نیمه گرم حاوی فیلرهای رسانای حرارت-الکتریسیته با استفاده از امواج ‌ التراسونیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

سجاد جوادی؛ سعید احمدی؛ رضا اسمعیلی


حساسیت رطوبتی و خواص مکانیکی مخلوط آسفالتی سبز شامل آسفالت بازیافتی، سرباره و ضایعات پلاستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

سجاد امیری؛ سید علی حسینی؛ مهسا روحی فریمان


مطالعه آزمایشگاهی تاثیر عرض پی، تراکم خاک ماسه ای و مقدار فشار بر نشست شالوده نواری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

محمود نیکخواه؛ سید مجدالدین میر محمد حسینی؛ سعید ابریشمی


ارزیابی ریسک‌های امنیتی پل‌ها در شرایط عدم قطعیت توپولوژی شبکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

مهدی دزفولی؛ رضا رؤفی؛ احمد دالوند