دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

کاربرد نانو اکسید کلسیم و نانو کربنات کلسیم در مخلوط‌های آسفالتی داغ با هدف ارتقای مقاومت در برابر ترک خوردگی و حساسیت رطوبتی- یک مطالعه آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

مسعود محمدی؛ غلامعلی شفابخش؛ مصطفی صادق نژاد


اثر فرکانس بارگذاری و دما، بر عملکرد روکش‌های آسفالتی مسلح ژئوکامپوزیتی در کنترل ترک‌های انعکاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1401

سعید اسدی؛ غلامعلی شفابخش