دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارزیابی مشخصات رئولوژی و قیرزدگی باقی‌مانده قیرهای امولسیون اصلاح شده با پلیمر به روش‌های مختلف ساخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1399

محمود رضا کی منش؛ حسن زیاری؛ حسین زال نژاد؛ مهدی زال نژاد


2. مقایسه نتایج آزمایشات DSR و MSCR بر پایه عملکرد شیارشدگی چسباننده های قیری اصلاح شده با سیلیس مزو متخلخل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

رضا فلاح؛ غلامعلی شفابخش؛ زهره بهرامی


3. تعیین مقدار مناسب استفاده از ترکیب سرباره ریزدانه و درشت‌دانه بر اساس خصوصیات مکانیکی مخلوط‌های آسفالتی با استفاده از روش سطح پاسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 فروردین 1400

محمود عامری؛ احمد منصوریان؛ حمید شاکر؛ امیرحسین عامری


4. بررسی آزمایشگاهی خواص یخزدایی و خودترمیمی آسفالت های نیمه گرم حاوی فیلر سرباره روی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1400

سجاد جوادی؛ منصور فخری


5. تحلیل بکارگیری تغییرات بربلندی غیرخطی در قوس‌های کلوتوئید-کلوتوئید در راه‌های برون‌شهری بر اساس مدل سیستم تعلیق یک چهارم خودرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1400

حسین پورخانی؛ علی عبدی کردانی


6. شناسایی خواص مودال به‌منظور پایش سلامت پل‌ها در حوزه زمان ‌براساس روش رد‌‌گیری پیچیدگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1400

پوریا طالب صفا؛ امید رضایی فر؛ حسین نادرپور


7. بررسی اثر تنش‌ ناشی از بارگذاری ترافیکی و گرادیان حرارتی در روسازی بتن غلتکی با استفاده از روش اجزاء محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

امیرحسین جاجرمی؛ ابوالفضل حسنی؛ محمد محمد کریمی


8. استخراج اتوماتیک شبکه راه براساس ادغام تصاویر ماهواره‌ای سنتینل 1 و سنتینل 2 با ویژگی های آنالیز بافت در فضای غیر شهری (مطالعه موردی: مسیر شاهرود-میامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

سید مهدی موسوی؛ حسین قاسم زاده طهرانی؛ بهناز بیگدلی


9. ارزیابی آزمایشگاهی مخلوط های SMA حاوی الیاف نخل خرما و ته سیگار و درصد های مختلف تراشه آسفالت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1400

سجاد تعجبیان؛ امیر کاووسی


10. ارائه روش جدید برای پیش‌بینی مدل اضمحلال و بهبود شاخص بین‌المللی ناهمواری روسازی انعطاف‌پذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400

رضا سپاس‌پور؛ مهرداد احسانی؛ حامد ناصری؛ فریدون مقدس‌نژاد


11. بررسی تأثیر دورپیچی به کمک ژئوگرید بر پارامتر‌های مقاومت برشی بالاست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400

مرتضی اسماعیلی؛ علی پوررشنو


12. ارزیابی آزمایشگاهی خصوصیات مکانیکی روسازی بتن غلتکی با استفاده از روش سطح پاسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1400

حسین عرب‌یارمحمدی؛ محمد کاظم شربتدار؛ حسین نادرپور


13. بررسی وقوع هیدروپلنینگ بر سطح روسازی راه با ارائه یک دستگاه جدید آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

سیدمحمدحسین دهناد