نویسنده = کاتبی، هوشنگ
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه عددی پارامتریک تاثیر وجود سازه سطحی بر نشست‌های ناشی از حفاری تونل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1398

امیر حسن رضایی فرعی؛ هوشنگ کاتبی؛ مجتبی شیرزه حق