نویسنده = شاهین شعبانی
تعداد مقالات: 3
توسعه‌ مدل ریسک ایمنی شبکه ریلی مبتنی بر ریزش تونل به کمک شبکه بیزی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 51-60

شاهین شعبانی؛ جبار علی ذاکری؛ وحید رضایی تبار؛ آزاده قنبرپور


ارزیابی تاثیر نانو اکسید آلومینیوم بر رفتار رئولوژیکی قیر لاستیکی

دوره 5، شماره 3، آبان 1398، صفحه 71-87

شاهین شعبانی؛ محمود رضا کی منش؛ میرمحمد سیدهاشمی