نویسنده = غلامعلی شفابخش
بررسی رفتار رئولوژیک قیر و ماستیک اصلاح شده با افزودنی ساسوبیت

دوره 3، شماره 3، آذر 1396، صفحه 79-96

غلامعلی شفابخش؛ مهرداد رمضان زاده اندواری


ارزیابی اثرات ایمنی شاخص وضعیت رویه راه بر فراوانی تصادفات خروج از جاده

دوره 1، شماره 3، آبان 1394، صفحه 47-61

مهدی اکبری؛ غلامعلی شفابخش؛ محمدرضا احدی