ارزیابی آزمایشگاهی خصوصیات رئولوژیکی و فیزیکی قیر اصلاح‌شده با پودر لاستیک و پلیمر EVA

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه راه و ترابری، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 مدیر گروه آموزشی راه و ترابری دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت

10.22075/jtie.2020.20451.1455

چکیده

استفاده از مواد ضایعاتی برای بهبود خصوصیات قیر و مخلوط‌های آسفالتی علاوه بر مزایای اقتصادی، مزایای زیست محیطی قروانی دارد. پودر لاستیک از جمله این مواد ضایعاتی است که می‌تواند باعث بهبود بسیاری از خصوصیات مخلوط آسفالتی بخصوص در دمای پایین م-شود اما این افزودنی ضعف‌هایی نیز دارد که این ضعف‌ها را می‌توان با ساخت افزودنی دوگانه بر پایه پودر لاستیک جبران نمود. از همین رو در این پژوهش تأثیر پودر لاستیک و پلیمرEVA بر ویژگی‌های فیزیکی و رئولوژیک قیر خالص موردبررسی قرارگرفته است. به همین منظور آزمایش‌های درجه نفوذ، نقطه نرمی، ویسکوزیته دورانی و رئومتر برشی دینامیکی با استفاده از دستگاه DSR بر روی قیر شاهد و قیر اصلاح‌شده با ترکیبی از 10و 15 درصد پودر لاستیک و پلیمر EVA برحسب درصد وزنی قیر پایه (شاهد) با نسبت‌های مختلف انجام‌شده است. نتایج حاصل از ترکیب دوگانه این افزودنی‌ها با قیر شاهد نشان می‌دهد که نقطه نرمی و ویسکوزیته دورانی افزایش و درجه نفوذ کاهش می‌یابد که مؤید کاهش حساسیت حرارتی قیرهای اصلاح‌شده است. علاوه بر این نتایج آزمایش رئومتر برش دینامیکی DSR نیز نشان می‌دهد که کلیه قیرهای اصلاح‌شده دارای مدول برش دینامیکی مختلط (*G) بزرگ‌تر و زاویه فاز (δ) کوچک‌تر و درنتیجه ضریب شیار شدگی (*sin δ /G) بزرگ‌تری نسبت به قیر شاهد می‌باشند. ضمن آنکه ضریب خستگی (G*.sin δ)‌ ناشی از بارگذاری در دماهای میانی تمامی قیرهای اصلاح‌شده با ترکیبات دوگانه این افزودنی‌ها کوچک‌تر از حدود توصیه‌شده است. با توجه به یافته‌های این پژوهش مناسب‌ترین ترکیب دوگانه افزودنی‌های EVA و پودر لاستیک برای قیر پایه با درجه نفوذ 70/60، ترکیب دوگانه ۲۵ درصد EVA و 75 درصد پودر لاستیک به میزان 15 درصد وزنی قیر پایه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laboratory Evaluating of Physical and rheological properties of modified bitumen Containing Crumb rubber and EVA

نویسندگان [English]

 • Amirhossein Ameri 1
 • Mahmoud Ameri 2
 • Hamid Shaker 1
 • Mahmoud karamroudi 1
1 Department of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
2 Iran University of Science and technology
چکیده [English]

The use of waste materials, including plastics, to improve the properties of asphalt mixtures, in addition to economic benefits, has environmental benefits. Crumb rubber (CR) is one of these wastes that can improve many of the properties of asphalt mixtures, especially at low temperatures. But this additive also has weaknesses that can be compensated by making a double additive based on CR. In this study the influence of CR and EVA polymer on rheological and physical properties of unmodified bitumen has been studied and evaluated. To this aim, penetration, softening point, rotational viscosity and dynamic shear rheometer tests by using DSR machine were done on control bitumen and modified bitumen with a combination of 10 and 15% CR and EVA polymer based on the weight percentage of base bitumen (control) has been done with different ratios. The results of the dual combination of these additives with control bitumen show that the softening point and rotational viscosity increase and the degree of penetration decreases, which confirms the decrease in thermal sensitivity of the modified bitumen compared to the control bitumen. In addition, the results of the DSR Test also show that all modified bitumen have a larger complex shear modulus (G*) and a smaller phase angle(δ), and as a result have a larger sinusoidal coefficient (sin δ / G*) compared to the control bitumen. Besides, the fatigue coefficient caused by loading in the middle temperatures of all bitumen modified with dual compounds of these additives is smaller recommended. According to the findings of this study, the most appropriate dual combination of EVA additives and CR for improving the physical and rheological properties of base bitumen with a penetration rate of 60/70 is the use of dual combination of 25% EVA and 75% CR by proportion of 15 percent of bitumen.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Modification of bitumen rheological properties
 • Crumb Rubber
 • EVA
 • Bitumen performance

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399
 • تاریخ دریافت: 30 اردیبهشت 1399
 • تاریخ بازنگری: 22 خرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 29 خرداد 1399