اهداف و چشم انداز

با توجه به نقش حیاتی زیرساخت‏های صنعت حمل و نقل هر کشور و نیز تخصیص بودجه‌های کلان ملی جهت احداث و نگهداری این زیرساخت‏ ها، نشریه مهندسی زیرساخت‏ های حمل و نقل با هدف توسعه و گسترش پژوهش‏ ها در زمینه‏ های طراحی، اجرا و نگهداری راه‏، راه‌آهن، فرودگاه و بندر فعالیت خواهد داشت.

همچنین محورهای نشریه به شرح ذیل می ‏باشد:

  • طرح روسازی بسترهای حمل و نقل (راه، راه آهن، فرودگاه، بندر و ...)
  • طرح زیرسازی و ابنیه فنی بسترهای حمل و نقل
  • مصالح و فناوری‏ های نوین زیر ساخت‏ های حمل و نقل
  • مدیریت، نگهداری و بهسازی بسترهای حمل و نقل
  • مقاوم سازی و ایمنی زیر ساخت‏ های حمل و نقل
  • شبیه‏ سازی و مدل‏سازی زیر ساخت ‏های حمل و نقل
  • طرح هندسی راه، راه آهن و فرودگاه