اصول اخلاقی انتشار مقاله

سیاست های اخلاقی مجله مهندسی زیرساخت های حمل و نقل منطبق بر اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر (Cope) و منشور اخلاقی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

محققین گرامی از طریق آدرس زیر می‌توانند به مشروح اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر دسترسی یابند.

http://publicationethics.org

وظایف و مسئولیت های نویسندگان

مقاله های ارایه شده باید در راستای اهداف نشریه و موضوعات تدوین شده بوده و دارای اصالت و نو آوری و نتیجه تحقیقات مولفان باشند.

مقالات ارسال شده توسط نویسندگان نباید قبلاً در یک مجله یا کنفرانس منتشر شده باشد یا در حال بررسی باشد.

تمامی نویسندگان باید از ارسال مقاله به این مجله آگاه بوده، رضایت داشته باشند.

هرگونه تضاد منافع را اعلام کنید.

بررسی کنید که همه نویسندگان با معیارهای نویسندگی مطابقت دارند و اطمینان حاصل کنید که تأییدیه های مناسب در نسخه خطی انجام شده است.

بیانیه های بودجه مناسب را در دستنوشته درج کنید.

کشف هرگونه سرقت ادبی در مقالات منجر به عدم پذیرش آن ( در هر مرحله ای که باشد) خواهد شد و عواقب آن متوجه نویسندگان خواهد بود.

نویسندگان موظفند در هر زمانی که متوجه خطایی در کار خود شدند بلافاصله مجله را از آن آگاه سازند.

سیاست های مربوط به نویسندگی و مشارکت:

فقط افرادی که معیارهای تألیف را برآورده می کنند باید به عنوان نویسندگان در دستنوشته ذکر شوند زیرا باید بتوانند مسئولیت عمومی محتوا را بر عهده بگیرند، از جمله: (1) مشارکت قابل توجهی در مفهوم، طراحی، اجرا، جمع آوری داده ها، یا تجزیه و تحلیل/تفسیر داشته باشند. مطالعه؛ (2) نسخه خطی را تهیه کرده یا برای محتوای فکری مهم به طور انتقادی بازنگری کرده است. و (iii) نسخه نهایی نسخه خطی را دیده و تایید کرده و با ارائه آن برای انتشار موافقت کرده اند. تمام افرادی که کمک قابل توجهی به کار گزارش شده در نسخه خطی کرده اند (مانند کمک فنی، کمک در نوشتن و ویرایش، پشتیبانی عمومی) اما معیارهای نویسندگی را ندارند، نباید به عنوان نویسنده ذکر شوند، اما در "تشکرات" باید پس از اجازه کتبی آنها باشد. به نام به دست آمده است. نویسنده مربوطه باید اطمینان حاصل کند که همه نویسندگان همکار مناسب (طبق تعریف فوق) و هیچ همکار نامناسبی در فهرست نویسنده گنجانده نشده اند و تأیید کند که همه نویسندگان نسخه نهایی نسخه خطی را دیده و تأیید کرده اند و با ارائه آن برای انتشار موافقت کرده اند.

مسئولیت های نشریه

مجله مهندسی زیرساخت های حمل و نقل متعهد است که فقط بر اساس داوری‌های علمی یا قواعد منطبق با اصول و قوانین مجله در مورد مقالاتی که به آن فرستاده می‌شود تصمیم گیری کند.

این مجله با هر رفتار خارج از عرف و قوانین مجله برخورد خواهد کرد.

این مجله متعهد به حفظ صیانت از کلیه حقوق مولفین است.

وظایف و مسئولیت های سردبیر و  دبیران علمی

سردبیر مسوول تصمیم گیری در مورد انتشار یا عدم انتشار مقاله در این مجله است.

سردبیر و دبیران علمی این مجله متعهدند که مقالات دریافتی را تا زمان انتشار آن، محرمانه نگه دارند.

سردبیر  و دبیران علمی این نشریه متعهد به حفظ بینامی و گمنامی داوران هستند.

سردبیر و دبیران علمی این مجله موظف به بررسی مقالات دریافتی از نظر انطباق آنها با سیاست‌ها و قوانین مصوب مجله می‌باشند. چنانچه مقاله‌ای این اصل را دارا نبود از دستور کار مجله خارج خواهد شد.

سردبیر و دبیران علمی این مجله متعهدند نگاه بی طرفانه و خالی از عقاید شخصی به مقالات دریافتی داشته باشند. مقالات بدون توجه به مسائل قومی، نژادی، مذهبی، منطقه‌ای و فقط بر اساس محتوای علمی و انطباق با قوانین مجله در دستور کار قرار خواهند گرفت.

در فرایند داوری، داور قادر به دیدن نام و مشخصات نویسنده است، اما نویسنده از نام و مشخصات و تعداد داوران مطلع نخواهد شد.

سردبیر و دبیران علمی این مجله موظف به رعایت کلیه قوانین مجله و قوانین بالادستی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص نشریات می باشند.

رونوشت های منتشر نشده توسط دبیران علمی و یا اعضای دیگر برای مقاصد شخصی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

وظایف و مسئولیت های داوران

داوران پس از قبول داوری مقاله موظفند در زمان مقرر نتیجه داوری را به مجله ارسال کنند.

داوران موظفند فقط بر اساس محتوای علمی، فنی و تخصصی به بررسی و داوری مقاله بپردازند و به هیچ وجه علایق شخصی و عقیدتی خود را در آن سهیم نگردانند.

داوران موظفند سوﺀ رفتار نویسندگان در مقالات، تعارضات، کپی برداری تمام یا بخشی از متن از سایر مقالات بدون رعایت حقوق کپی رایت را به مجله اطلاع دهند.

سیاست های به اشتراک گذاری داده ها و تکرارپذیری

نویسندگان می توانند نسخه منتشر شده نهایی مقالات خود را بلافاصله پس از انتشار در مخازن شخصی یا سازمانی بایگانی کنند.

بحث های پس از انتشار

این مجله امکان گفتگوهای پس از انتشار را از طریق "ارسال نامه به سردبیر در سایت مجله" فراهم می کند. مکانیسم های ما برای تصحیح، بازبینی یا پس گرفتن مقالات پس از انتشار بستگی به محتوای نظر دریافت شده دارد و باید برای خوانندگان/نویسندگان مفید و کاربردی باشد. .

سیاست اصلاح و پس گیری

اصلاحات باید توسط نویسنده در مرحله بازبینی انجام شود.

برای افزودن یا حذف یک نویسنده جدید به نسخه خطی باید از نویسنده مربوطه درخواست شود و همه نویسندگان باید آن را امضا کنند.

  لطفا در نظر داشته باشید که:

افزودن یا حذف یک نویسنده جدید به نسخه خطی قبل از پذیرش و انتشار امکان پذیر است.

افزودن یا حذف یک نویسنده جدید به نسخه خطی پس از پذیرش و انتشار غیرممکن است.

نویسندگان فوت شده:

سیاست های JTIE در مورد نویسندگان متوفی به شرح زیر است:

قبل از پذیرش دست‌نوشته‌ها نام نویسنده متوفی با توافق همه نویسندگان می‌تواند از نسخه حذف شود. این تصمیم به مشارکت نویسنده متوفی بستگی دارد و تصمیم نهایی نیاز به تایید سردبیر JTIE دارد.

در صورتی که نویسنده متوفی متناظر نسخه ارسالی باشد، تغییر نویسنده مربوطه ضروری است. نویسنده متناظر جدید باید با رضایت همه نویسندگان انتخاب شود.

پس از پذیرش نسخه های خطی حذف یا افزودن نام نویسنده متوفی امکان پذیر نیست.

نویسندگان می توانند پس از پذیرش، نویسنده مربوطه متوفی را تغییر دهند. نویسنده متناظر جدید باید با رضایت همه نویسندگان انتخاب شود.

لازم به ذکر است که نام نویسنده فقید در پاورقی مقاله ذکر شود.

این مجله انتشار مقاله را پس می گیرد اگر:

     آنها شواهد واضحی دارند که یافته ها غیرقابل اعتماد هستند، چه در نتیجه یک خطای عمده (مثلاً اشتباه محاسباتی یا خطای تجربی)، یا در نتیجه ساختگی (مثلاً داده ها) یا جعل (مثلاً دستکاری تصویر).
     به منزله سرقت ادبی است
     یافته‌ها قبلاً در جای دیگری بدون انتساب مناسب به منابع قبلی یا افشای سردبیر، اجازه بازنشر یا توجیه (به عنوان مثال، موارد انتشار اضافی) منتشر شده است.
     حاوی مطالب یا داده هایی بدون مجوز برای استفاده است
     حق نسخه‌برداری نقض شده است یا مشکلات حقوقی جدی دیگری وجود دارد (مانند افترا، حریم خصوصی)
     تحقیقات غیراخلاقی را گزارش می کند
     این تنها بر اساس فرآیند بررسی همتایان به خطر افتاده یا دستکاری شده منتشر شده است
     نویسنده(ها) نتوانستند یک علاقه رقیب عمده (معروف به تضاد منافع) را افشا کنند که به نظر ویراستار، بر تفسیرهای اثر یا توصیه‌های ویراستاران و داوران همتا تأثیر بی‌دلیل می‌گذارد.

سیاست در مورد شکایات و تجدید نظر

اگر نویسندگان با تصمیم دبیر در مورد دست نوشته های خود مخالف باشند، حق تجدید نظر دارند. نویسندگانی که مایل به درخواست تجدید نظر در مورد تصمیم سرمقاله هستند باید با سردبیر نشریه مهندسی زیرساخت های حمل و نقل تماس بگیرند. در چنین مواردی سردبیر مقاله، نظرات دبیران و داوران را بررسی می کند و تصمیم خود را برای پذیرش یا رد نسخه می دهد. سردبیر ممکن است، در صورت لزوم، دست نوشته را برای یک دبیر جدید یا داور جدید برای بازبینی بیشتر بفرستد. در این صورت تصمیم گیرنده نهایی هیئت تحریریه مجله خواهد بود.

چگونه از کارکنان مجله، هیئت تحریریه یا ناشر شکایت کنیم

روش شکایت آسان است. شکایت را می توان با نوشتن یک ایمیل انجام داد. لطفا به آدرس JTIE@semnan.ac.ir ایمیل بزنید

تمام شکایات ظرف سه روز کاری تایید خواهد شد.