بر اساس نویسندگان

آ

 • آدرسی، مصطفی [1] دستیار پژوهشی در دانشگاه پلی تکنیک تورین
 • آدرسی، مصطفی [1] دکترای راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران و محیط‏زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • آذرخش، سجاد [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک
 • آزادی، محمد [1] استادیار، دانشکده مکانیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • آشتیانی، مهدی [1] گروه آموزشی ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 • آقایان، ایمان [2] استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود
 • آلاله، محمد [1] کارشناس ارشد فارغ‌التحصیل دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه خواجه نصیر طوسی، تهران

ا

ب

پ

ت

 • تدین، محسن [1] دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • تقی پور، علی اکبر [1] استادیار دانشگاه دامغان، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان،دامغان، ایران.
 • تقوی، مسعود [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه راه و ترابری، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 • تیموری، احسان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
 • تناکی زاده، امین [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
 • توانا املشی، امیر [1] باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رشت
 • توفیق، وحید [1] استادیار، دانشکده عمران و نقشه برداری، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
 • توفیق، وحید [1] استادیار دانشکده عمران و نقشه‌برداری، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
 • توفیق، وهب [1] استادیار/دانشگاه صنعتی شریف

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

 • ذاکری، جبارعلی [1] دانشیار، دانشکده مهندسی راه‌آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
 • ذوالفقاری، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سیرجان، ایرانSirjan, University of Technology, Iran
 • ذوالقدری، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشگاه زنجان

ر

ز

 • زیاری، حسن [1] استاد، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
 • زیاری، حسن [1] استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
 • زیاری، حسن [1] استاد، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران
 • زیاری، حسن [2] استاد، مرکز تحقیقات قیر و مخلوط‌های آسفالتی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
 • زیاری، حسن [1] دانشگاه علم و صنعت ایران/ ریاست مرکز تحقیقات قیر و مخلوط های آسفالتی
 • زیاری، حسن [1] رییس پژوهشگاه قیر و آسفالت
 • زیاری، حسن [1] استاد، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • زیاری، حسن [1] استاد، مرکز تحقیقات قیر و مخلوط‌های آسفالتی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
 • زیاری، محمدعلی [1] دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران
 • زیارتی، پروین [1] کارشناس ارشد ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، مؤسسه آموزش عالی محدث نوری (ره)، نور
 • زارع، شکراله [1] دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
 • زال نژاد، مهدی [1] کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش راه و ترابری، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، مازندران، ایران
 • زرداری، سعید [1] گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • زمانی بیدختی، ابراهیم [1] دانشجوی دکتری سازه، دانشگاه فردوسی مشهد
 • زینی، مریم [1] دانشجوی دکتری حمل‌ونقل، دانشکده مهندسی عمران و محیط‏زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • زهرایی، سید مهدی [1] استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • زورمند، حمیدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران

س

ش

ص

ض

 • ضیائی، سید علی [1] دانشجوی دکتری راه وترابری دانشکده عمران -پردیس دانشکده های فنی-دانشگاه تهران وعضو هیا ت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
 • ضیائی، سید علی [1] مربی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

ط

ع

غ

ف

 • فامیلی، افشین [1] دانشجوی دکتری حمل و نقل، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه کلمسون، ایالت کارولینای جنوبی، آمریکا
 • فخری، منصور [1] استادیار راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران
 • فخری، منصور [2] دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه خواجه نصیر طوسی، تهران
 • فخری، منصور [2] دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران
 • فخری، منصور [1] دانشیار گروه عمران – راه و ترابری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران
 • فخیم، بابک [1] استادیار، دانشگاه آزاد تهران واحد جنوب
 • فرخی، آرش [1] کارشناسی ارشد، مهندسی راه‌آهن، دانشکده مهندسی عمران و حمل‌ونقل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • فرزین، سعید [1] استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
 • فرزین، سعید [1] استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
 • فهیمی فر، احمد [1] استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

ق

ک

گ

 • گلی، احمد [1] استادیار، دانشکده مهندسی عمران و حمل‌ونقل، دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران
 • گلچین، بابک [1] استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران
 • گلی خوراسگانی، احمد [2] استادیار/ دانشکده ی حمل و نقل دانشگاه اصفهان

ل

 • لشگری، علی [1] کارشناس ارشد ژئوتکنیک، دانشکده عمران، دانشگاه سمنان

م

ن

 • نادرپور، حسین [3] دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
 • نژادمحمدی، حنظله [1] کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • نیسانی سامانی، نجمه [1] استادیار گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
 • نصرآبادی، افسانه [1] استادیار ژئوفیزیک– زلزله شناسی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان
 • نصراله تبار، علی [1] دانشجوی دکتری راه و ترابری، دانشگاه پیام نور
 • نظریان، سروش [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد، تهران
 • نوبخت، شمس [1] گروه راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • نوری، حمیدرضا [1] دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین
 • نوری، غلامرضا [1] استادیار گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • نوری، یونس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشگاه فردوسی مشهد
 • نوروزی، رضا [1] دانشجوی دکتری دانشگاه سمنان

و

 • وامق، مصطفی [2] دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

ی