تماس با ما

آدرس: سمنان، دانشگاه سمنان، پردیس شماره یک، دانشکده مهندسی عمران، دفتر مجله مهندسی زیرساخت‏ های حمل و نقل     کدپستی: 19111-35131      

تلفن: 31535191-023       ; 31535162-023

نشانی الکترونیکی: JTIE@semnan.ac.ir            

وب سایت: http://jtie.semnan.ac.ir


CAPTCHA Image