بررسی آزمایشگاهی تاثیر آب مغناطیسی بر خواص بتن متخلخل تازه و سخت شده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان، بهببهان، خوزستان، ایران

2 ، استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان،

3 استادیار گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان،

4 دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

5 فارغ التحیل کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان، بهبهان

6 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی سازه، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان،

10.22075/jtie.2020.16243.1346

چکیده

بتن متخلخل با دارا بودن حجم حفرات بالا به عنوان پیش‌تصفیه آب‌های سطحی عمل کرده، آب حاصل از بارندگی را در زمین فرو می‌برد و سبب تغذیه سفره‌های آب زیر زمینی و کاهش رواناب می‌شود. استفاده از این بتن به دلایل زیست‌محیطی در حال افزایش است. مانع اصلی استفاده گسترده از این بتن در روسازی‌ها، مقاومت پایین آن است. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از آب مغناطیسی، خواص مقاومتی بتن متخلخل بهبود داده شود. به این منظور، 9 نسبت مخلوط با آب معمولی و آب مغناطیسی ساخته شده است. به این منظور جمعا 224 نمونه از بتن متخلخل ساخته شده و آزمایشات بتن سخت شده شامل مقاومت فشاری، مقاومت کششی مستقیم نفوذ پذیری و تخلخل انجام شد. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که استفاده از آب مغناطیسی سبب افزایش 36 تا 43 درصدی مقاومت فشاری 7 روزه شده است. افزایش مقاومت فشاری 28 روزه بین 9 تا 16درصد بوده است. نمونه‌های 7 روزه ساخته شده با آب معمولی، حدود 44-48 درصد مقاومت 28 روزه خود را کسب کرده‌اند در حالی که در نمونه‌های 7 روزه ساخته با آب مغناطیسی 56-61 درصد مقاومت 28 روزه خود را کسب کرده‌اند. نمونه‌های ساخته شده با آب مغناطیسی حدود 8-34 درصد نسبت به نمونه‌های ساخته شده با آب معمولی کاهش نفوذ پذیری داشته‌اند. افزایش مقاومت کششی نمونه‌های آب مغناطیسی 7 روزه بین 26تا 42 درصد و 28 روزه بین 4.5 تا 12 درصد مشاهده شده است. آب مغناطیسی تخلخل نمونه ها را به میزان 8/2 تا 5/7 درصد کاسته است. نتایج نشان می‌دهد که با انجام تراکم تخلخل حدود 10 درصد کاهش یافته اما نفوذپذیری 1/6 شده است. نمونه‌های ساخته شده با آب مغناطیسی، ظاهر و خواص فیزیکی یکنواخت‌تری داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental evaluation of the effect of magnetic water on the fresh and hardened pervious concrete properties

نویسندگان [English]

 • sasan motaghed 1
 • mahbobeh mirzaee ali abadi 2
 • mehdi askari 3
 • seyyed amin asghari peri 4
 • sadegh nil seresht 5
 • farzad babadi 6
1 Assistant Prof., Civil Engineering, Faculty of Engineering, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan, Iran.
2 assistant professor, civil engineering, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Behbahān
3 assitant professor, electronic engineering, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology Behbahān, Khuzestan Province, Iran Join institution
4 associate professor, civil engineering, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology Behbahān, Khuzestan Province, Iran Join institution
5 Behbahan Khatam Alanbia University of Technology Behbahān, Khuzestan Province, Iran Join institution
6 Behbahan Khatam Alanbia University of Technology Behbahān, Khuzestan Province, Iran Join institution
چکیده [English]

Pervious concrete with high cavity volume serves as pre-treatment of runoff, as well as groundwater feeder and runoff reducer. Generally, this concrete has low resistance. In this research, we have tried to improve the resistance properties of pervious concrete using magnetic water. To this end, four mixing designs were selected and, based on each mixing design, 28 samples were made with tap water and 28 samples with magnetic water; 14 cubic samples for 7 and28-day compressive strength test and 14 cylindrical specimens for 7 and 28-day tensile strength and permeability tests. The results show that the of the 7-day compressive strength has increased by 36 to 43% using magnetic water. However, 28 day compressive strengths increase only 9 to 16 percent. 7-day compressive strength tap water samples obtained about 44-48 percent of 28-day strength, while in samples made with magnetic water at 7-day compressive strength achieved 56-61% of their 28-day strength. Permeability of Magnetic water samples have been reduced by about 8-34 percent relative to those made with tap water. Samples made with magnetic water have a more uniform appearance and physical properties.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Porous concrete
 • magnetic field treated water
 • Permeability
 • Compressive Strength
 • tensile strength