امکان‌سنجی بهبود سیستم درجه‌بندی ایمنی راه‌ها با استفاده از روش ستاره‌دهی (مطالعه موردی: کنارگذر کرمانشاه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده حمل و نقل

2 پژوهشکده حمل و نقل

10.22075/jtie.2020.18781.1421

چکیده

در جهان سالانه تعداد بی‌شماری در اثر حوادث رانندگی کشته‌شده و خسارات زیادی بر کشورها وارد می‌آید. ایمنی راه ایجاد شرایطی در راه است که استفاده‌کنندگان از راه از خطرهای منجر به صدمات و خسارات جانی و مالی دور باشند. یکی از مهم‌ترین اقدامات به‌منظور داشتن راه‌های ایمن توسعه نظام درجه‌بندی ایمنی راه‌ها می‌باشد. روش‌های متعددی در این زمینه وجود داشته که هریک پارامترهای مشخصی را به‌منظور درجه‌بندی ایمنی راه‌ها مدنظر قرار می‌دهند. در این پژوهش امکان‌سنجی استفاده از یکی از بروزترین روش‌های مورد استفاده در دنیا در زمینه رتبه‌بندی ایمنی راه‌ها (iRAP) در کشورمان مورد بررسی قرار گیرد تا با استفاده از نتایج آن بتوان راه‌های جدید را از نظر ایمنی در سطح مناسبی طرح و اجرا نمود و کیفیت ایمنی راه‌های موجود را نیز با راهکارهای فنی و اقتصادی مناسب ارتقا داد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که استفاده از روش درجه‌بندی ستاره‌دهی در راستای ارتقای ایمنی راه‌های کشورمان می‌تواند در راستای کاهش تلفات و ارتقای ایمنی کمک شایانی نماید. در بخش مطالعه موردی نتایج این تحقیق نشان داد که حدود 70% کنارگذر شرقی کرمانشاه تا حداکثر سه ستاره بوده که از نظر ایمنی می‌تواند وضعیت نامناسبی قلمداد گردیده و تنها 30% از آن 4 یا 5 ستاره می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility of Grading System for Improving Road Safety with Application of Star Rating Method (Case Study: Kermanshah Bypass)

نویسندگان [English]

 • Mostafa Sadeghnejad 1
 • Mohammadreza Ahadi 2
 • Peyman Pezhmanzad 2
1 Transportation Research Imstitute
2 Transportation research Institute
چکیده [English]

Some people have been killed due to car accidents every year in the world. Safety is a way to create conditions that make it difficult for users to take risks from harming personal and financial harm. One of the most important steps is to have safe ways to develop a safety rating system for roads. There are several methods in this area that consider each of the specific parameters for road safety rating. As a result, the study attempts to explore the feasibility of using one of the most current methods used in the world in the field of road safety assessment (iRAP) in Iran, in order to use the results for designing and implementing new roads in terms of safety, and also improved the quality of safety of existing roads with appropriate technical and economic solutions. The results of this study show that using the star rating method in order to improve the safety of our country's roads can help in reducing accidents and improving safety. Result in case study part show that 70% of Kermanshah eastern bypass have been maximum 3 stars which is disappropriate in term of safety and only 30% of roads ad 4 or 5 stars.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Road Safety"
 • "Accidents"
 • "Grading"
 • "Star Rating"
 • "iRAP"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1399
 • تاریخ دریافت: 22 مهر 1398
 • تاریخ بازنگری: 02 تیر 1399
 • تاریخ پذیرش: 25 تیر 1399