نویسنده = امیر مدرس
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل شیارشدگی مخلوط‏ های آسفالتی با استفاده از نتایج آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم و پارامترهای مارشال

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 41-54

حسن دیواندری؛ امیر مدرس؛ سید مسعود حسینی علی آباد؛ مسعود رستمی انکاس