نویسنده = جعفریان، یاسر
تعداد مقالات: 4
3. ارزیابی رفتار دینامیکی خاک ‏های ریزدانه با استفاده از الگوریتم دسته ‏بندی گروهی داده‏ ها

دوره 1، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 77-92

حامد جاودانیان؛ عبدالحسین حداد؛ یاسر جعفریان


4. اثر دوران در تحلیل تغییر مکان ماندگار لرزه‏ ای خاکریزها و ترانشه‏ ها‌ی راه‌ها

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 23-31

یاسر جعفریان؛ علی لشگری؛ سید محسن میرایی