نویسنده = لشگری، علی
تعداد مقالات: 1
1. اثر دوران در تحلیل تغییر مکان ماندگار لرزه‏ ای خاکریزها و ترانشه‏ ها‌ی راه‌ها

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 23-31

یاسر جعفریان؛ علی لشگری؛ سید محسن میرایی