نویسنده = بهلول زاده، جاوید
تعداد مقالات: 1
1. تعیین سختی مناسب دال خط‏ ها با توجه به تغییرات خیز قائم ریل

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 45-53

جبارعلی ذاکری؛ جاوید بهلول زاده