نویسنده = شریف طهرانی، صالح
تعداد مقالات: 1
1. ارائه شاخص عریانشدگی مخلوط‌های آسفالتی مبتنی بر پردازش دیجیتال تصاویر

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 17-32

معین بیگلری؛ ارسطو کریمی؛ صالح شریف طهرانی