نویسنده = مهرداد میرشکاریان بابکی
ارائه مدل ریاضی خصوصیات مکانیکی مخلوط‏های کف قیری اصلاح شده با سیمان

دوره 3، شماره 3، آذر 1396، صفحه 115-132

10.22075/jtie.2017.11273.1210

محمود رضا کی منش؛ مهرداد میرشکاریان بابکی؛ نوشین شهریاری