نویسنده = رامین حیدری
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر وجود سنگ بستر بر ارتعاشات ناشی از خطوط زیرزمینی در تونل‏های تک و دوقلو

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-16

رامین حیدری؛ مرتضی اسماعیلی؛ مرتضی قارونی نیک


2. تأثیر وزن ناحیه شکسته بر توزیع تنش و جابجایی محیط اطراف تونل

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 17-26

رامین حیدری؛ احمد فهیمی فر