نویسنده = نسرین حیدرآبادی زاده
ارزیابی روش‌های فرا ابتکاری به‌منظور بهینه‌سازی خط پروژه مسیر‌های راه

دوره 3، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 77-94

10.22075/jtie.2017.11605.1219

محسن ابوطالبی اصفهانی؛ علیرضا غنی زاده؛ نسرین حیدرآبادی زاده