نویسنده = جعفری، مهرداد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و مدل‌سازی موج فشاری ایجاد شده در ورود قطار تندرو به تونل

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 45-63

مهرداد جعفری؛ محمدرضا طلائی