نویسنده = علی همتی
تعداد مقالات: 2
1. محاسبه فاصله ایمن درز انقطاع در سازه‌های با مشخصات متفاوت با استفاده از هوش مصنوعی

دوره 7، شماره 1، بهار 1400، صفحه 101-112

یعقوب ابراهیمی؛ علیرضا مرتضایی؛ علی همتی؛ محمود نیکخواه شهمیرزادی


2. تحلیل تئوری و اجزای محدود ستون‏های HPFRCC در پل‏های راه و راه‏آهن تحت بار خارج از مرکز

دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 59-87

محمدجواد معمار؛ علی خیرالدین؛ علی همتی