نویسنده = بزرگی، پوریا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ رنگی حاوی رنگدانه‌های قرمز اکسید آهن

دوره 6، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 99-120

امیر ایزدی؛ مهدی زال نژاد؛ حسین زال نژاد؛ پوریا بزرگی