نویسنده = معمار، محمدجواد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تئوری و اجزای محدود ستون‏های HPFRCC در پل‏های راه و راه‏آهن تحت بار خارج از مرکز

دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 59-87

محمدجواد معمار؛ علی خیرالدین؛ علی همتی