نویسنده = بیگلری، معین
تعداد مقالات: 2
1. ارائه شاخص عریانشدگی مخلوط‌های آسفالتی مبتنی بر پردازش دیجیتال تصاویر

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 17-32

معین بیگلری؛ ارسطو کریمی؛ صالح شریف طهرانی


2. ارزیابی خصوصیات عملکردی میان لایه ی جاذب تنش ماسه آسفالتی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-18

معین بیگلری؛ سید محمد اصغرزاده؛ امیر کاووسی