نویسنده = حاصلی، بهزاد
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر باران اسیدی بر خصوصیات مکانیکی خاک ماسه ای تثبیت شده با سیمان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 131-146

بهزاد حاصلی؛ امید خیری