نویسنده = ابوطالبی اصفهانی، محسن
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی تکنیک مارکوفی با حالت وضعیت 20 قسمتی در سیستم مدیریت روسازی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 109-131

محسن ابوطالبی اصفهانی؛ راضیه مؤمنی


2. ارزیابی روش‌های فرا ابتکاری به‌منظور بهینه‌سازی خط پروژه مسیر‌های راه

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 77-94

محسن ابوطالبی اصفهانی؛ علیرضا غنی زاده؛ نسرین حیدرآبادی زاده


3. تاثیر پودر لاستیک و ساسوبیت بر پارامترهای مقاومتی آسفالت گرم

دوره 3، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 19-40

محسن ابوطالبی اصفهانی؛ اشکان رحیمی


4. تأثیر مواد یخ زدا و ضدیخ بر مقاومت مخلوط های آسفالتی گرم

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 93-110

محسن ابوطالبی اصفهانی؛ احمد گلی خوراسگانی؛ امین رحیمی پردنجانی