نویسنده = محسن ابوطالبی اصفهانی
ارزیابی تکنیک مارکوفی با حالت وضعیت 20 قسمتی در سیستم مدیریت روسازی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 109-131

محسن ابوطالبی اصفهانی؛ راضیه مؤمنی


ارزیابی روش‌های فرا ابتکاری به‌منظور بهینه‌سازی خط پروژه مسیر‌های راه

دوره 3، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 77-94

محسن ابوطالبی اصفهانی؛ علیرضا غنی زاده؛ نسرین حیدرآبادی زاده


تاثیر پودر لاستیک و ساسوبیت بر پارامترهای مقاومتی آسفالت گرم

دوره 3، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 19-40

محسن ابوطالبی اصفهانی؛ اشکان رحیمی


تأثیر مواد یخ زدا و ضدیخ بر مقاومت مخلوط های آسفالتی گرم

دوره 2، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 93-110

محسن ابوطالبی اصفهانی؛ احمد گلی خوراسگانی؛ امین رحیمی پردنجانی