کلیدواژه‌ها = نسبت باربری کالیفرنیا
تعداد مقالات: 2
1. تخمین نسبت باربری کالیفرنیا خاک های مردابی بهسازی شده با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 50-59

علی دهقان بنادکی؛ مریم شرافتی سوها؛ مهدی خواری


2. مطالعه ارتباط مدول استاتیک و دینامیک خاکریز راه‌آهن سریع‌السیر

دوره 1، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 33-45

مرتضی اسماعیلی؛ مینا معماری؛ فاطمه خطیبی