کلیدواژه‌ها = ضربه پل های مجاور
تعداد مقالات: 1
1. محاسبه فاصله ایمن درز انقطاع در سازه‌های با مشخصات متفاوت با استفاده از هوش مصنوعی

دوره 7، شماره 1، بهار 1400، صفحه 101-112

یعقوب ابراهیمی؛ علیرضا مرتضایی؛ علی همتی؛ محمود نیکخواه شهمیرزادی