کلیدواژه‌ها = بتن الیافی
بررسی تجربی استحکام و جذب انرژی بتن تقویت شده با الیاف هیبریدی تحت بارگذاری ضربه-ای سرعت پایین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

عباس صادقیان؛ طالب مرادی شقاقی؛ یعقوب محمدی؛ حسین تقی پور


بررسی عملکرد خمشی بتن الیافی با ترکیب‌های‌ مختلف الیاف ماکروسینتتیک

دوره 4، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 27-39

محمد دانشفر؛ ابوالفضل حسنی؛ محمد رضا محمد علیها