کلیدواژه‌ها = وزن ناحیه شکسته
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر وزن ناحیه شکسته بر توزیع تنش و جابجایی محیط اطراف تونل

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 17-26

رامین حیدری؛ احمد فهیمی فر