کلیدواژه‌ها = آزمایش مقاومت فشاری تک‏محوری
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تأثیر شرایط غیراشباع بر مشخصات مکانیکی خاک‌های تثبیت شده با آهک هیدراته

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 23-38

رضا جهانشاهی؛ مجتبی قاسمی؛ وحید توفیق