کلیدواژه‌ها = مدل جریان دوفازی گاز-جامد
تعداد مقالات: 1