کلیدواژه‌ها = خصوصیات ژئوتکنیکی
تاثیر آلودگی نفت خام بر روی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رس کائولینیت در بستر راه

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 101-112

سید محسن روشن قیاس؛ محمد حسین باقری پور