کلیدواژه‌ها = بازشدگی دهانه ترک
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار شکست و گسترش ترک مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با پلی‌‌فسفریک اسید (PPA) بر اساس آزمایش خمش دیسک نیم استوانه (SCB)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 13-31

محمدعلی زیاری؛ پوریا حاجی کریمی؛ آفرین خیراتی کازرونی؛ فریدون مقدس نژاد