کلیدواژه‌ها = تیر بتن مسلح پل ها
تعداد مقالات: 1
1. امکان ایجاد بازشوهای عرضی در جان تیرهای بتنی پل ها

دوره 6، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 121-136

علی شاهینی؛ ابوذر میرزاخانی؛ بنت الهدی جعفری