کلیدواژه‌ها = مقاومت کششی غیرمستقیم
تعداد مقالات: 2
ارائه مدل شیارشدگی مخلوط‏ های آسفالتی با استفاده از نتایج آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم و پارامترهای مارشال

دوره 1، شماره 2، تیر 1394، صفحه 41-54

حسن دیواندری؛ امیر مدرس؛ سید مسعود حسینی علی آباد؛ مسعود رستمی انکاس