کلیدواژه‌ها = روسازی
اصلاح خواص حرارتی و هیدرولیکی خاک با استفاده از نانوسیلیکا آیروژل جهت کاهش اثر یخبندان بر روسازی راه

دوره 8، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 43-62

10.22075/jtie.2023.29765.1631

محسن نورمحمدی؛ سید مهدی ابطحی؛ حمید هاشم الحسینی؛ سید مهدی حجازی


ارزیابی آزمایشگاهی خصوصیات مکانیکی روسازی بتن غلتکی با استفاده از روش سطح پاسخ

دوره 7، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 75-98

10.22075/jtie.2021.23803.1540

حسین عرب‌یارمحمدی؛ محمد کاظم شربتدار؛ حسین نادرپور