کلیدواژه‌ها = ضرایب شدت تنش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار ترک‌خوردگی مخلوط‌های آسفالتی با به‌کارگیری مدل‌سازی ناهمگن

دوره 6، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-12

حسن زیاری؛ بهروز قبادی پور؛ مجید جبالبارزی