ارزیابی مقاومت شیارشدگی مخلوط‏ های آسفالتی با استخوان‏ بندی سنگ‏دانه ‏ای حاوی افزودنی‏ های خرده لاستیک و شیشه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشکده حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

2 کارشناس ارشد راه و ترابری

چکیده

انباشت روزافزون مواد زائد حاصل از تولیدات کارخانجات صنعتی و زندگی روزمره به یکی از معضلات اساسی در شهرهای بزرگ تبدیل شده است. از جمله راه­ حل ­هایی که برای این مشکل اندیشیده شده است، استفاده از این مواد در زیرساخت­ های راه می­ باشد. با توجه به اینکه تایر­های مستعمل و شیشه ضایعاتی از جمله موادی هستند که حجم قابل ملاحظه ­ای از مواد زائد را به خود اختصاص می ­دهند، در این تحقیق، اثر افزودنی­ های خرده لاستیک و خرده شیشه بر ویژگی­ های عملکردی مخلوط­ های آسفالتی با استخوان­ بندی سنگ­دانه­ ای در دمای زیاد (مقاومت در برابر شیارافتادگی) مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور از مصالح سنگی با دانه بندی باز، قیر خالص70-60 و دو نوع ماده افزودنی (خرده لاستیک و خرده شیشه) با درصدهای مختلف استفاده شده است. نتایج حاصل از انجام آزمایش خزش دینامیک روی نمونه­ های آسفالتی با استخوان­ بندی سنگ­دانه­ ای نشان می­ دهد مواد افزودنی مذکور باعث افزایش  مقاومت مخلوط­ های آسفالتی با استخوان­ بندی سنگ­دانه ­ای در برابر شیار افتادگی جای چرخ می ­شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Rutting Resistance of Stone Mastic Asphalt Containing Crumb Rubber and Glass Cullet

نویسندگان [English]

  • A. Mansourian 1
  • M. Molaee 2
1
2
چکیده [English]

Accumulation of waste materials resulting from industrial production and daily life in big cities has become a major problem. Using these materials in road infrastructures is one of the solutions to this problem. Scrap tires (crumb rubber) and waste glass (glass cullet) are among waste materials whose effects on rutting resistance of stone mastic asphalt are evaluated in this research. Evaluation of rutting resistance of stone mastic asphalt (SMA) mixtures containing crumb rubber (passing through No. 200 sieve) and glass cullet (passing through No. 30 sieve ) is conducted by the dynamic creep test. The gap graded aggregate, asphalt cement with 60-70 pen, and additives (crumb rubber and glass cullet) with different percentages were used to fabricate the SMA mixtures. The results of the dynamic creep tests showed that rutting resistance of SMA mixtures containing aforementioned additives was improved in comparison with conventional SMA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stone Mastic Asphalt
  • Glass
  • Rubber
  • Rutting
  • Dynamic Creep
سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور. 1379. "طراحی و ارزیابی آزمایشگاهی مخلوط ­های آسفالتی با استخوان­ بندی سنگ­دانه ­ای". وزارت راه و ترابری، نشریه شماره 206.
معاونت برنامه ­ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور. 1390. "آیین ­نامه روسازی آسفالتی راه­ های ایران". پژوهشکده حمل و نقل، نشریه شماره 234.
Akisetty, C. K., Lee, S. L. and Amirkhanian, S. N. 2009. "High temperature properties of rubberized binders containing warm asphalt additives". J. Constr. Build. Mater. 23: 565-573.
American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO). 2000. "Standard Specification for Designing Stone Matrix Asphalt (SMA)". Designation: MP8-00, Washington, D. C.
Arabani, M. 2011. "Effect of glass cullet on the improvement of the dynamic behaviour of asphalt concrete". J. Constr. Build. Mater. 25: 1181-1185.
Brown, E. R. and Manglorkar, H. 1993. "Evaluation of laboratory properties of SMA mixtures". National Center for Asphalt Technology, Auburn University, Alabama.
Goh, S. W. and You, Z. 2009. "A simple step wise method to determine and evaluate the initiation of tertiary flow for asphalt mixtures under dynamic creep test". J. Constr. Build. Mater. 23: 3398-3405.
Kaloush, K. E., Witczak, M. W., Sotil, A. C. and Way, G. B. 2003. "Laboratory Evaluation of Asphalt Rubber Mixtures using the Dynamic Modulus (E*) Test". Transportation Research Board, Annual Meeting.
National Cooperative Highway Research Program (NCHRP). 2013. "Recycled Materials and Byproducts in Highway Applications”. Volume 7: Scrap Tire Byproducts, Transportation Research Board, Washington, D. C.
Sousa, J. B., Craus, C. and Monismith, C. L. 1991. "Summary Report on Permanent Deformation in Asphalt Concrete". Strategic Highway Research Program (SHRP), National Research Council Washington, D. C.
Witczak, M. W., Kaloush, K., Pellinen, T., El-Basyouny, M. and Von Quintus, H. 2002. "Simple Performance Test for Superpave Mix Design", NCHRP  Report 465.
Wu, S., Yang, W. and Xue, Y. 2004. "Preparation and Properties of Glass-Asphalt Concrete". University of Technology, China.
Yildirim, Y. 2005. “Polymer modified asphalt binders". J. Constr. Build. Mater 21: 66-72.